Výhody cloudových riešení pre vaše podnikanie

V dnešnej dobe je cloud každodennou súčasťou našich životov. Každý z nás ho používa denne či už vo forme emailového klienta alebo osobného úložiska na fotografie. Pomerne častejšie sa však ku cloudovým riešeniam obracajú nielen nadnárodné korporácie, ale aj stredné, či malé firmy. Aké sú hlavné výhody, kde sa skrývajú úskalia a oplatí sa to vôbec?

Počiatočné náklady

Jedna z najväčších výhod cloudových riešení. Na rozdiel od vlastnej infraštruktúry sú počiatočné náklady na cloud minimálne, prípadne v niektorých špecifických prípadoch úplne nulové. To prakticky eliminuje nutnosť použitia CAPEXových nákladov. Viac o cenách niektorých riešení v našich článkoch o Google Workspace a jeho alternatívach. Ušetrené prostriedky za nákup vlastných serverov tak môžu byť miesto toho investované efektívnejšie do ďalšieho firemného rozvoja. Ďalšie prostriedky je možné ušetriť na nákupe bežného hardvéru. Vaše zariadenie totiž nemusí byť extra výkonné nakoľko cloud computing je založený na predpoklade, že hlavné výpočty prebiehajú na inom vzdialenom zariadení. Údaje zhromaždené počas tohto procesu sú ukladané a spracovávané vzdialenými servermi. To znamená, že zariadenie pristupujúce ku cloudu nemusí pracovať s tak vysokým výkonom.

Údržba

Ďalšou nespornou výhodou je, že sa nepotrebujete starať o údržbu infraštruktúry. To šetrí ďalšie výdaje na mzdy zamestnancov, aktualizácie operačného systému, nové verzie softwaru, bezpečnostné aktualizácie a pod. O všetky tieto záležitosti sa totiž postará poskytovateľ cloudového riešenia.

Prístupnosť a kooperácia

Zamestnanci majú prístup k firemnej dokumentácii odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Povedzme si to na rovinu. Už dva roky mení pandémia naše pracovné prostredie a spôsob práce. Veľa firiem minimálne z časti prešlo na home office, čo len nahráva myšlienke prístupu k firemnej dokumentácii prostredníctvom cloudu. Cloudové prostredie umožňuje lepšiu spoluprácu medzi tímami: vývojári, prevádzka, bezpečnosť, finančné oddelenie, HR, sales a produktoví architekti pracujú v rámci rovnakej infraštruktúry no zároveň môžu fungovať súčasne bez toho, aby si navzájom šliapali po nohách. Prístupové oprávnenia a história pomáhajú s lepšou viditeľnosťou a monitorovaním toho, kto čo a kedy urobil, aby sa predišlo nejasnostiam. Rôzne cloudové prostredia možno vytvoriť na špecifické účely, ako je príprava, kontrola kvality, automatizácia toku firemnej dokumentácie, demá alebo predprodukcia. Keďže na jednej verzii dokumentu môžu pracovať rôzni ľudia a nie je potrebné mať v obehu kópie toho istého dokumentu, zvyšuje sa efektivita tímovej práce.

Automatické aktualizácie a integrácia nového softvéru

Skutočnosť, že vývojári môžu jednoducho testovať a nasadzovať nové verzie softvéru v cloudovom prostredí, umožňuje vyššiu rýchlosť inovácie produktov a prináša koncovým používateľom viac a viac funkcií na mesačnej, týždennej a v niektorých prípadoch dokonca na dennej báze.

Škálovateľnosť

Rôzne spoločnosti majú v oblasti IT rôzne potreby – veľký podnik s viac ako 1 000 zamestnancami nebude mať rovnaké požiadavky na IT ako malá začínajúca firma. Obe však môžu profitovať z cloudu, pretože práve cloudové riešenia umožňujú firmám efektívne a rýchlo škálovať svoje IT kapacity podľa aktuálnych požiadaviek. Kedykoľvek sa Vaše nároky zvýšia, môžete jednoducho zvýšiť kapacitu cloudu bez toho, aby ste museli investovať do fyzickej infraštruktúry. Táto úroveň agility môže poskytnúť podnikom využívajúcim cloudové riešenia skutočnú výhodu oproti konkurentom.
Škálovateľnosť tiež minimalizuje riziká spojené s vnútropodnikovými prevádzkovými problémami a údržbou. Máte k dispozícii vysokovýkonné zdroje s profesionálnymi riešeniami a (skoro) nulovými vstupnými investíciami. Škálovateľnosť je pravdepodobne najväčšou výhodou cloudu.

Veľkosť úložiska

V súvislosti s vyššie uvedenou výhodou škálovateľnosti má cloud v podstate neobmedzenú kapacitu. Záleží len na Vás aký plán si zvolíte. Pokiaľ Vám nestačí ani najvyššia ponúkaná edícia, poskytovatelia Vám radi prispôsobia svoje služby na mieru. Samozrejme tu sa už rozprávame o požiadavkach veľkých firiem a nadnárodných korporácií. Platí pravidlo, že náklady na úložisko stúpajú v závislosti od úrovne dostupnosti údajov, výkonu a frekvencie prístupu. Vytvorenie a optimalizácia štruktúry nákladov na cloud môže výrazne znížiť náklady pri zachovaní obchodných cieľov spoločnosti súvisiacich s ukladaním údajov v cloude.

Zálohovanie, obnova údajov a disaster recovery

Fakt, že dáta môžu byť uložené v cloude bez kapacitných obmedzení, tiež pomáha pri ich zálohovaní. Keďže údaje koncových používateľov sa v priebehu času menia a je potrebné ich sledovať z dôvodu bezpečnosti alebo dodržiavania interných predpisov, staršie verzie dokumentov alebo celého softvéru možno uložiť pre neskoršie prípady, keď by boli potrebné na obnovu alebo rollback. Napríklad rollback nového softvér na staršiu verziu kôli zachovaniu biznis kontinuity a oprave chýb v novej verzii použitého softvéru. V prípade kriticky dôležitých aplikácií môžu byť tieto uložené na viacerých navzájom vzdialených miestach, čím sa zabezpečí kontinuita aj v prípade odstavenia dátového centra napríklad v dôsledku prírodnej katastrofy.

Kontrola a bezpečnosť

Jedným z hlavných problémov každej firmy bez ohľadu na veľkosť a odvetvie, je bezpečnosť údajov. Strata, či zneužitie dát môžu mať negatívny dopad na príjmy spoločnosti, lojalitu zákazníkov a pozíciu značky.

Cloud ponúka mnoho pokročilých bezpečnostných funkcií, ktoré zaručujú, že dáta budú bezpečne uložené. Poskytovatelia cloudových úložísk zabezpečujú ochranu pre svoje platformy a údaje, ktoré spracúvajú, ako je autentifikácia, riadenie prístupu a šifrovanie a to na vyššej úrovni akú by ste vedeli zabezpečiť za primerané náklady na vlastnej infraštruktúre. Navyše opätovne odpadá nutnosť zamestnávať vlastných špecialistov. Samozrejme väčšina podnikov potom dopĺňa tieto ochrany o ďalšie vlastné bezpečnostné opatrenia na posilnenie ochrany údajov v cloude a sprísnenie prístupu k citlivým informáciám. Cloud vám napríklad umožňuje upravovať viditeľnosť a kontrolu nad vašimi dátami. Môžete jednoducho rozhodnúť, ktorí používatelia majú mať akú úroveň prístupu a k akým údajom. Takto budete mať nielen väčšiu kontrolu nad firemnou dokumentáciou, ale tiež zefektívňuje prácu, pretože Vaši zamestnanci jednoducho rozlíšia, aké dokumenty sú im priradené.

Nevýhody

Aby sme však boli objektívni, cloudové riešenia majú aj určité nevýhody.

Nutnosť stabilného a rýchleho pripojenia na internet je dnes už ľahko splniteľná podmienka, no treba rátať napríklad s tým, že Vaše dáta sú uložené na cudzej infraštruktúre. Aj keď sme si vyššie popísali, že vo viacerých aspektoch je to aj z hľadiska bezpečnosti skôr výhoda, nie každý sa zmieri s tým, že bezpečnosť svojich dát nemá úplne pod svojou kontrolou. Navyše stále putujú po internete kde aj napriek šifrovaniu môžu byť obeťou sofistikovaného útoku. Z toho dôvodu niektoré spoločnosti pristupujú k hybridným riešeniam teda kombinácii cloud computingu a on-premise infraštruktúry.

Cena za prémiové služby a nadštandardné úložisko pri veľkom množstve užívateľov, teda hlavne v prípade veľkých firiem sa môže vyšplhať poriadne vysoko a byť tak porovnateľná s nákladmi na vlastnú infraštruktúru. Tu si teda treba riadne zvážiť pre a proti.

Ak máte dodatočné otázky, môžete sa na nás obrátiť v komentári a radi Vám poradíme aké riešenie je najvhodnejšie práve pre Vás.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *